Tréneri

Tréneri

Andrej Prandorfy
Head Coach, zakladateľ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zameranie:
  - Crossfit   
  - Funkčný tréning  
  - TRX + Core tréning  
  - Individuálne tréningy
  - Tvorba stravovacích plánov
  - Tvorba tréningových plánov

  Vzdelanie:
  - Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa (SAKT, SK)
  - Suspension Training Course L1 (TRX, USA)
  - Certifikát Funkčný tréning (3D Fitness Academy, CZ)
  - CrossFit Workshop (Osvedčenie CrossFit New Park Brno, CZ)
  - Diagnostika a kompenzace (3D Fitness Academy, CZ)
  - Diagnostika pohybového aparátu I.,II. (Zdravo a Fit, SR)
  - SM Systém (Zamas, SR)
  - 3S Diagnostika (Core Training, CZ)
  - Základná masáž (Zamas, SR)
  - Poradca pre výživu (Zamas, SR)
  Kontakt:
  tel.:0902 395 150
  e-mail: a.prandorfy@gmail.com

 

Lukáš Klonga
Tréner, základateľ

    Zameranie:
   - Silové tréningy
   - Funkčný tréning
   - Bežecké tréningy 
   - Tvorba tréningový plánov 

   Vzdelanie:
   - Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa
   

 

 

 

 

 Matej Majling
 Tréner
   Zameranie:
  - Individuálne tréningy
  - Skupinové tréningy

  Vzdelanie:
  - Kondičný tréner 5. kvalifikačného stupňa
  - Absolvent FF UMB, špecializácia kondičný tréner
  - SM Systém (Zamas, SR)
  Kontakt:
  tel.: 0918 167 896
  e-mail: majlingmatej@gmail.com

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 František Kalhotka
 
Tréner

 

    
Zameranie:
    - vzpieranie