CrossFit

CrossFit

Naše CrossFit tréningy spočívajú v základoch samotného CrossFitu. A čo je to vlastne CrossFit? Ide o silovo-kondičné posilňovanie, ktoré v sebe zahŕňa viacero tréningových techník a metód. CrossFit nie je špecificky zameraný, skôr ide o všeobecné zlepšovanie základných schopností ako napr. sila, kondícia, vytrvalosť, koordinácia, flexibilita a mnoho ďalších. 

Samotný tréning sa skladá z viacero častí:

1.časť: Všeobecné rozohriatie, kĺbové rozcvičenie, mobilita

2. časť: Táto časť sa nazýva aj "Strength". Ide o silovú časť kde sa vyskytujú cviky ako Squat (Drep), Deadlitft (Mŕtvy ťah), Shoulder press (Tlaky na ramená) a mnohé iné. Keďže v CrossFite sa často využívajú aj cviky zo vzpierania, tak v tejto časti tréningu sa môžu objaviť aj cviky ako Clean & Jerk (Nadhod) alebo Snatch (trh) a ich variácie. Vždy sú všetky cviky prispôsobované úrovni klienta.

3. časť: Tu sa dostávame k samotnému WOD (Workout of the Day). Táto časť tréningu dokonale preverí vašu silu a kondíciu, keďže ide o spojenie kondičných a silových cvikov do jedného tréningu, ktorý sa často vykonáva s minimálnou prestávkou resp. žiadnou.

Záver tréningu, tzv. "Cool down" (uvoľnenie), je venovaný doplnkovým cvikom a flexibilite.     

Pre koho sú naše CrossFit tréningy určené?  

Mnohí si CrossFit predstavujú ako niečo extrémne náročné, určené iba pre vrcholových atlétov, avšak to je omyl. Tréningy sú prispôsobované úrovni každého klienta, takže sú určené ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých klientov. Naše tréningy sú dômyselne rozvrhnuté a naprogramované na každý mesiac. To znamená, že tréningy vždy na seba nadväzujú a ich programming je navrhnutý, tak aby každý tréning bol zameraný na zdokonaľovanie jednotlivých schopností. 

Max. kapacita 8 ľudí.

Potrebná registrácia na tréning!
Prihlásiť sa môžete na tel.č.: 0902 395 150

CrossFit je registrovaná ochranná známka. Na našej stránke je značka "CrossFit" použitá na základe zákona o ochranných známkach 506/2009 Z.z., § 14 ods. 1 a to na účely bližšej špecifikácie služby, ktorú ponúkame.